Itä-Suomi on ansainnut oman tulevaisuusvisionsa ja osana sitä myös rakenteellisia uudistuksia

Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla laadittu Itäisen Suomen visio on valmistunut. Toimeenpanosuunnitelmassa on esitetty 38 elinvoimaa vahvistavaa toimenpidettä. Yhteistyö on avainsana vision saavuttamisessa, korostaa elinkeinoministeriMika Lintilä. Eri toimijoiden innostus ja sitoutuminen vision toteuttamiseen ei kuitenkaan vaikuta hyvältä.

Yhteistyön laadulla ja tuloksilla on omat haasteensa. Osaamisen puute, asenteet sekä vakiintuneet toimintamallit, hallinnolliset rajat ja rakenteet vaikeuttavat yhteistyötä. Esimerkiksi nykyinen maakunta- ja kuntavetoinen aluekehitystyö ja edunvalvonta hajottaa kokonaisuudet helposti sirpaleiksi, estää priorisoinnin ja rajoittaa rajat ylittävää yhteistyötä. Visiossa yhteistyön laatuun sekä esteiden tunnistamiseen ja poistamiseen ei ole juuri panostettu. Rakenteista todetaan vain: Pitkällä aikavälillä voidaan tarkastella myös rakenteita.

Yhteistyökyvyn puute vaikuttaa myös Itä-Suomen omien vahvuuksien ja kehittämispotentiaalin tunnistamiseen ja kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen. Yhteinen tavoite ja kehityskuva esimerkiksi Saimaasta puuttuu visiosta. Maailmalta katsottuna Järvi-Suomi, Lakeland-Saimaa, on matkailualuekokonaisuus, jolla voi erottua ja kilpailla kansainvälisesti, vrt. Lappi Lapland. Yhdessä olemme enemmän.

Itäisen Suomen uusi visio on hyvä alku mutta se ei riitä. Itäinen Suomi uhkaa jäädä sivun esimerkiksi vihreistä investoineista tuulivoiman rakentamiseen kohdistuvien rajoitteiden vuoksi. Maakuntajako ja muut aluekehitystyökalut tulisi saada nykyistä tehokkaammin tukemaan tavoiteltua kehitystä. Myös yliopisto- ja ammattikorkeakoulukentän uudistaminen tulisi nostaa keskusteluun, koska jatkossa osaamisen ja koulutuksen merkitys korostuvat entisestään. Miltä kuulostaisi esimerkiksi Saimaan maakunta ja hyvinvointialue, Saimaa-suunnitelma, -ohjelma ja kärkihankkeet sekä Järvi-Suomen verkostoyliopisto?

Olennaista on visiotyön jatko, joka jää ilmaan. Voisivatko maakuntaliitot turvata työn jatkumisen? Itä-Suomi tarvitsee oman tulevaisuusvision ja osana visiota myös rakenteellisia uudistuksia ja vahvaa priorisointia.

Oskari Valtola
Työterveylääkäri
Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas
Mikkelin kaupunginvaltuuston pj.
Etelä-Savon maakuntaliiton 1.vpj.

Hae sivustolta

×