Turvallinen tulevaisuus

Suomi on edelleen maailman turvallisimpia paikkoja elää, vaikka jaammekin 1300 km maarajan Venäjän kanssa, joka huojuttaa maailman turvallisuuspoliittisia rakenteita. Natojäsenyys tuo Suomelle turvaa pitkälle tulevaisuuteen ja sen varmistuminen on ensiarvoisen tärkeää. Meidän on edelleen tulevaisuudessa huolehdittava kansallisesta puolustuskyvystä Nato-jäsenyydestä huolimatta. Yleinen asevelvollisuus on säilytettävä ja sitä on kehitettävä edelleen.  

Maanpuolustustahto on Suomessa maailman korkeimpia.  Suomen turvallisuus nojaa kansan yhtenäisyyteen, jolloin jokainen tuntee oman maansa arvokkaaksi ja puolustamisen arvoiseksi. Suomessa voi luottaa riippumattomaan oikeuslaitokseen ja hallintoon, joka valitaan läpinäkyvillä demokraattisilla vaaleilla. Näistä on pidettävä tiukasti kiinni.

Eriarvoisuus ei ole Suomessa merkittävästi lisääntynyt. On tärkeää, että kaikki pidetään mukana yhteiskunnassa ja kaikilla on mahdollisuus saavuttaa oma potentiaalinsa. Varhaiskasvatus, perusopetus ja toisen asteen koulutus ovat Suomessa maksuttomia ja luovat pohjan tasa-arvolle yhteiskunnassamme. Yliopistoissa ei kerätä lukukausimaksuja, kaikilla on mahdollisuus kouluttautua ja menestyä. Koulutus on tulevaisuudessa tärkeimpiä yhteiskuntaamme yhdessä pitäviä voimia.

Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa valtavia tuhoja ja merkittäviä taloudellisia kustannuksia. Yritykset eivät enää voi toimia ilman ympäristön huomioon ottamista toiminnastaan. Rahoitusta ei esimerkiksi enää löydy yhtiöille, jotka tuhoavat luontoa. Suomen on tavoiteltava hiilidioksidineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Hiilidioksidipäästöjä on alennettava ja tässä teknologian kehittyminen ja päästöttömien energialähteiden kehittyminen on aivan ratkaisevassa asemassa. Luonnon monimuotoisuudesta on huolehdittava ja metsien käyttö on tehtävä järkevästi huomioiden luonnon ja teollisuuden vaatimukset.

Vahva valtiontalous takaa turvallisen tulevaisuuden kaikille mahdollistaen sen, että kaikki pidetään mukana yhteiskunnassa. Tulevaisuutta ei voida rakentaa velan varaan. Sosiaali- ja terveydenhuollolle ja poliisille on taattava riittävä rahoitus, jotta kansalaisten perusturvallisuus säilyy.

”Vahva valtiontalous on hyvinvointiyhteiskunnan turva!”

OSKARI VALTOLA, AVIOMIES JA ISÄ.

Oskari Valtola

47-vuotias kansanedustaja ja työterveyshuollon erikoislääkäri. Perheeseen kuuluu vaimo ja kolme lasta.

Harrastuksina kaikenlainen urheilu, Crossfit, squash, juoksu ja pyöräily.
Lukeminen ja yhdistystoiminta.

Mikkelin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Hyvinvointialueen hallituksen jäsen.

Puolue: Kokoomus

Hae sivustolta

×